[mpc_divider preset=”default”]

HTML dan CSS adalah kemahiran asas yang mesti di kuasai oleh setiap webmaster. Pelajari Teknik semantic HTML5 dan CSS3 dengan Bootstrap untuk membina template web responsive.

 

[mpc_divider preset=”default” content_border_divider=”true” content_padding_divider=”true” content_padding_right=”20″ content_padding_bottom=”2″ content_padding_left=”20″ content_padding_css=”padding-right:20px;padding-bottom:2px;padding-left:20px;” font_preset=”preset_0″ font_size=”14″ font_transform=”capitalize” font_align=”center” icon_type=”character” icon_preset=”preset_0″ icon_character=”This is a separator” icon_color=”#e5e5e5″ icon_size=”15″ lines_color=”#e5e5e5″ lines_weight=”3″ padding_divider=”true” margin_divider=”true”]

Objektif Kursus

Understand what a style sheet is and how it actually styles a web page

Know how to create a style sheet and link an html document to the style sheet

Understand the basic building blocks of any style sheet: rules, selectors, properties and valuesƒ

Understand how to control the basic appearance of text

Demonstrate how to customise the appearance of links

Define background properties

[mpc_divider preset=”default” content_type=”title” content_border_divider=”true” content_padding_divider=”true” content_padding_right=”0″ content_padding_left=”5″ content_padding_css=”padding-right:0px;padding-left:5px;” title=”Keprluan Yang Perlu Dibawa” icon=”fa fa-circle-o” icon_color=”#e5e5e5″ icon_size=”15″ lines_color=”#e5e5e5″ lines_weight=”2″ padding_divider=”true” margin_divider=”true”][mpc_icon_list preset=”default” mpc_icon__preset=”default” mpc_icon__icon=”fa fa-arrow-right” mpc_icon__icon_color=”#8ac4f1″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_all=”10″ mpc_icon__padding_css=”padding:10px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_border_divider=”true” font_preset=”default” font_color=”#555555″ font_size=”16″ border_divider=”true” padding_divider=”true” padding_top=”10″ padding_bottom=”10″ padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” margin_divider=”true” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Machine%3A%20Windows%20Laptop%20%2F%20Macbook%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22CPU%3A%20intel%20core%20i3%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ram%3A%204GB%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22GPU%3A%20intel%20%2F%20Amd%20%2F%20nvidia%20(minimum%202GB%20RAM)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Charger%2C%20mouse%20%26%20a%20thumbdrive.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_border_divider=”true” list_padding_divider=”true” list_padding_top=”5″ list_padding_bottom=”5″ list_padding_css=”padding-top:5px;padding-bottom:5px;” list_margin_divider=”true”]
  7.00am – 8.00am | Pendaftaran Peserta


  8.00am – 9.00am | Sesi ice breaking


  9.00am – 11.30am | Slot Pertama: Silibus 1


  11.30am – 12.00pm | Rehat


  12.00pm – 2.30pm | Slot Kedua: Silibus 2


  2.30pm – 3.00pm | Rehat


  3.00pm – 5.00pm | Slot Ketiga: Silibus 3


  5.00am  Slot Tamat

[mpc_icon_list preset=”default” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”fa fa-angle-right” mpc_icon__icon_color=”#888888″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_right=”10″ mpc_icon__margin_css=”margin-right:10px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-angle-double-right” mpc_icon__hover_icon_color=”#555555″ mpc_icon__hover_border_divider=”true” font_preset=”default” font_color=”#555555″ font_size=”16″ font_line_height=”2″ border_divider=”true” border_top=”10″ border_css=”border-top:10px;” padding_divider=”true” padding_top=”10″ padding_bottom=”10″ padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” margin_divider=”true” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22%3Cb%3ESilibus%201%3A%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E%5Cn%5Cnbasics%20of%20how%20CSS%20works%2C%20including%20selectors%20and%20properties%2C%20writing%20CSS%20rules%2C%20applying%20CSS%20to%20HTML%2C%20how%20to%20specify%20length%2C%20color%2C%20and%20other%20units%20in%20CSS%2C%20cascade%20and%20inheritance%2C%20box%20model%20basics%2C%20and%20debugging%20CSS%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%3Cb%3ESilibus%202%3A%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E%5Cn%5Cnsetting%20font%2C%20boldness%2C%20and%20italics%2C%20line%20and%20letter%20spacing%2C%20and%20drop%20shadows%2C%20how%20to%20style%20text%2C%20and%20how%20to%20style%20and%20manipulate%20the%20boxes%20that%20your%20content%20sits%20inside.%20%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%3Cb%3ESilibus%203%3A%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E%5Cn%5Cncontrolling%20box%20layouts%20by%20setting%20padding%2C%20borders%20and%20margins%2C%20setting%20custom%20background%20colors%2C%20images%20and%20other%20features%2C%20and%20fancy%20features%20such%20as%20drop%20shadows%20and%20filters%20on%20boxes.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_border_divider=”true” list_border_top=”2″ list_border_right=”0″ list_border_bottom=”0″ list_border_left=”0″ list_border_style=”solid” list_border_css=”border-top:2px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-left:0px;border-style:solid;border-radius:10px;” list_border_radius=”10″ list_padding_divider=”true” list_padding_top=”10″ list_padding_bottom=”5″ list_padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:5px;” list_margin_divider=”true” animation_in_type=”transition.fadeIn” animation_in_offset=”100″ animation_in_duration=”300″ animation_in_delay=”0″]

 

Sejak dari kecil lagi, saya menginginkan agar kerjaya pada masa hadapan saya adalah berkaitan dengan komputer dan teknologi. Ijazah pertama adalah dalam bidang IT di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan amat berpuas hati dan berbangga kerana menamatkan pengajian tersebut. Selepas menamatkan pengajian di UIAM, saya merasakan sesuatu yang tidak lengkap dalam diri saya. Maka saya meneruskan pengajian saya di Universiti Sunway dalam bidang Multimedia dan Seni Reka Grafik.

Pada saat itu, saya aktif dalam komuniti reka bentuk dan IT. Setiap hari saya membangunkan laman web dari setiap skala, bermula dari asas sehinggalah ke grafik yang lebih kompleks dan UX (user experience).  Keghairahan saya memuncak dalam bidang IT hari demi hari dan saya merancang untuk lebih kehadapan dengan pembangunan aplikasi & konseptualisasi. Apabila saya bersama rakan – rakan, berkemungkinan saya akan menemui dan belajar kemahiran baru serta meningkatkan lagi kemahiran yang telah di pelajari.

Jadi, anda boleh tanyakan apa sahaja yang berkaitan tentang IT dan Multimedia. Saya akan membantu anda sebaik mungkin. : -)

 

 • Webdesign
 • HTML / CSS / PHP / Javascript
 • WordPress
 • Branding & Logo Design
 • SEO (Search Engine Optimisation)
 • E-Commerce
 • Professional Video
[mpc_image preset=”default” image=”610″ padding_divider=”true” margin_divider=”true” margin_top=”0″ margin_right=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”400″ margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:400px;” image_size=”full” image_opacity=”50″ image_border_divider=”true” image_border_style=”solid” image_border_color=”rgba(242,242,242,0.01)” image_border_css=”border-color:rgba(242,242,242,0.01);border-style:solid;border-radius:20px;” image_border_radius=”20″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ image_hover_border_divider=”true” overlay_background=”rgba(255,255,255,0.8)” overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”etl etl-magnifying-glass” overlay_icon_color=”#555555″ overlay_icon_size=”70″ overlay_icon_border_divider=”true” overlay_icon_margin_divider=”true” overlay_icon_padding_divider=”true” overlay_padding_divider=”true” mpc_ribbon__disable=”true” mpc_ribbon__border_divider=”true” mpc_ribbon__padding_divider=”true” mpc_ribbon__margin_divider=”true”]
© Copyright 2019 Pro Seminar